Badania

Pracownicy Zakładu w swych pracach badawczych koncentrują się na następujących zagadnieniach:

  • społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności Polski,
  • regionalne zróżnicowanie procesów ludnościowych we współczesnej Polsce,
  • ruch naturalny w Polsce, zwłaszcza analiza i prognozowanie płodności, umieralności,
  • ruch wędrówkowy we współczesnej Polsce,
  • modelowanie stochastyczne procesów ludnościowych.