Students' area

Download:

Materials of the course "Demography" (in Polish):
Urodzenia, zgony
Małżeństwa, rozwody
Migracje

Materials of the course "Descriptive and Mathematical Statistics" (in Polish):
Miary opisowe
Analiza korelacji i regresji
Wnioskowanie w analizie korelacji i regresji
Szeregi czasowe
Elementy rachunku prawdopodobieństwa
Wybrane rozkłady zmiennych losowych
Podstawy wnioskowania statystycznego - część I
Podstawy wnioskowania statystycznego - część II
Przedziały ufności dla wybranych parametrów populacji
Obszar ufności dla dystrybuanty empirycznej
Wybrane testy istotności