Łódzkie Dni Gerontologii 2014

22-23 września 2014 r.

W dniach 22-23 września 2014 roku odbyły się - przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Łodzi -Łódzkie Dni Gerontologii. Jest to cykliczne spotkanie środowiska gerontologicznego organizowane przez Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Tegoroczna interdyscyplinarna konferencja zgromadziła badaczy z całej Polski, a tematyka wystąpień dotyczyła konsekwencji procesu starzenia się ludności zarówno w wymiarze jednostkowym jak i społecznym. Zaprezentowane zostały udogodnienia w zakresie urbanistyki i mieszkalnictwa dla seniorów, nowoczesne technologie wkraczające w obszar opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi, wykluczenie cyfrowe starszej generacji oraz działania na rzecz nabywania przez osoby starsze kompetencji cyfrowych, sytuacja na rynku pracy osób w wieku okołoemerytalnym, czynniki wpływające na trwanie życia, koncepcja aktywnego starzenia się, migracje seniorów.

Celem konferencji było także umożliwienie wymiany poglądów osobom, które zawodowo zajmują się problematyką starzenia się ludności, starości i ludzi starszych, reprezentującym zarówno różnorodne szczegółowe dyscypliny naukowe, jak i praktykom. Głównym tematem dyskusji toczących się nie tylko na sali obrad, lecz także w kuluarach była identyfikacji najważniejszych wymiarów warunkujących jakość życia obecnych i przede wszystkim przyszłych seniorów oraz określenie tych działań, które należy podjąć, aby jakość życia najstarszych Polaków podnieść

Konferencja współfinansowana przez Urząd Miasta Łodzi:

Logo

Zdjęcia z konferencji

Zdjęcie z konferencji

Zdjęcie z konferencji

Zdjęcie z konferencji

Zdjęcie z konferencji

Zdjęcie z konferencji

Zdjęcie z konferencji

Zdjęcie z konferencji

Zdjęcie z konferencji