Dyżury pracowników Zakładu

semestr letni 2017/18

  dr hab. Agnieszka Rossa, prof. UŁ

  Piątek, 13.30-15.00
  pokój A9
  tel. 635 53 21

  dr Dorota Kałuża-Kopias

  Czwartek, 13.00-14.30
  pokój A34
  tel. 635 52 60

  dr Anna Majdzińska

  Środa, 17.00-18.30
  pokój A30
  tel. 635 48 30

  dr Witold Śmigielski

  Wtorek, 9.45-11.15
  pokój A34
  tel. 635 52 60

  mgr Elżbieta Pakos


  Czwartek, 17.00-18.30
  pokój A30
  tel. 635 48 30

  mgr Joanna Adrianowska - doktorantka


  pokój A30
  tel. 635 48 30

  mgr Anna Wierzbicka - doktorantka


  pokój A30
  tel. 635 48 30

  mgr inż. Anna Skoneczka


  Sekretariat - pokój A36
  tel. 635 48 31