Jakość życia seniorów w XXI wieku

21-22 czerwca 2010

Głównym celem konferencji była próba identyfikacji najważniejszych wymiarów warunkujących jakość życia obecnych i przyszłych seniorów oraz określenie tych działań, które należy podjąć, aby poprawić jakość życia najstarszych Polaków.

Nieunikniony wzrost odsetka osób starszych występujący w Polsce i w Europie w najbliższych latach, a zwłaszcza przesądzone w niedalekiej przyszłości przyspieszenie tempa tego procesu, pociągają za sobą różnorodne konsekwencje demograficzne, społeczne, ekonomiczne, kulturowe, medyczne.

Intencją organizatorów konferencji było umożliwienie wymiany poglądów osobom, które zawodowo zajmują się problematyką starzenia się ludności, starości i ludzi starszych, reprezentującym zarówno różnorodne szczegółowe dyscypliny naukowe, jak i praktykom.