XX Konferencja Dydaktyczna

6-7 czerwca 2011

Konferencje dydaktyczne, organizowane przez Instytut Statystyki i Demografii oraz Instytut Ekonometrii (wcześniej przez Instytut Ekonometrii i Statystyki) Uniwersytetu Łódzkiego, mają już ponad 30-letnią tradycję. Ich celem jest wymiana idei i doświadczeń związanych z nauczaniem metod ilościowych na studiach ekonomicznych. Pod pojęciem przedmiotów ilościowych rozumie się tutaj takie przedmioty, jak matematyka, statystyka, informatyka, ekonometria, badania operacyjne oraz przedmioty pokrewne.

Tematem przewodnim XX Konferencji Dydaktycznej, zorganizowanej przez Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ, było nauczanie i stosowanie metod ilościowych do oceny ryzyka i efektywności systemu ubezpieczeń społecznych.

Zdjęcia z konferencji

Zdjęcie z konferencji

Zdjęcie z konferencji

Zdjęcie z konferencji

Zdjęcie z konferencji

Zdjęcie z konferencji

Zdjęcie z konferencji

Zdjęcie z konferencji

Zdjęcie z konferencji

Zdjęcie z konferencji

Zdjęcie z konferencji

Zdjęcie z konferencji

Zdjęcie z konferencji

Zdjęcie z konferencji

Zdjęcie z konferencji

Zdjęcie z konferencji

Zdjęcie z konferencji

Zdjęcie z konferencji

Zdjęcie z konferencji

Zdjęcie z konferencji

Zdjęcie z konferencji

Zdjęcia z konferencji do pobrania