Anna Majdzińska – dr nauk ekonomicznych, absolwentka kierunku Informatyka i Ekonometria UŁ, absolwentka Studium Doktoranckiego Ekonomii UŁ, a także adiunkt w Zakładzie Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ.

Główne obszary badawcze: proces starzenia się ludności, demografia regionalna, regionalizacja demograficzna.