Agnieszka Rossa – prof. UŁ w Zakładzie Demografii i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego.

Zainteresowania naukowe:

Życiorys zawodowy:

1991-1997 – asystent w Katedrze Statystyki Ekonomicznej i Demografii UŁ,
1997– uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych,
1997-2006 – adiunkt w Katedrze Metod Statystycznych UŁ,
2002-2003 – staż naukowy w Instytucie Matematycznym PAN w Warszawie,
2006 – uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie ekonomii – statystyki,
od 2008 – profesor UŁ w Zakładzie Demografii i Gerontologii Społecznej,
2012/13-2015/16 – Prodziekan ds. nauki na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.

Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych w zakresie analizy historii zdarzeń i wielowymiarowej analizy statystycznej (w tym również w czasopismach z listy ISI). Członek zespołu oceniającego Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, członek Komitetu Organizacyjnego warsztatów naukowych nt. Niestandardowe metody statystyczne w badaniach kardiologicznych, uczestnik międzynarodowych konkursów o nagrodę naukową organizowanych przez International Society for Clinical Biostatistics (nagrody w latach 2002, 2007), kierownik projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz grantu Prezydenta m. Łodzi, uczestnik konferencji krajowych i zagranicznych, w tym na zaproszenie organizatorów konferencji: Zastosowania Matematyki (Zakopane), Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics (Dijon - Francja, Alexandroupolis - Grecja), ICB Seminars and Clinical Practice (Warszawa), Second International Workshop in Sequential Methodologies (Troyes - Francja).