Elżbieta Pakos – absolwentka Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie doktorantka studiów doktoranckich z ekonomii oraz asystentka w Zakładzie Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ.

Główne obszary badawcze: postawy pronatalistyczne młodzieży, procesy starzenia się ludności.