Joanna Adrianowska – absolwentka Wydziału Matematyki na Uniwersytecie Łódzkim. Obecnie doktorantka studiów doktoranckich z ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.

Główne obszary badawcze: badanie uwarunkowań postaw młodzieży szkolnej i akademickiej do wartości rodziny i dzietności.