Witold ¦migielski – dr nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ. W działalności pozanaukowej pełnił funkcję głównego analityka warszawskiej spółki rynku mediów.

Autor ksi±żki Modele życia rodzinnego. Studium demograficzno-społeczne na przykładzie łódzkiej młodzieży akademickiej , Wyd. UŁ, 2015 oraz innych publikacji naukowych, m.in: Using ROC Curves to Find the Cut-Off Point in Logistic Regression with Unbalanced Samples, Statistics in Transition, vol. 11, nr 2, 2010 (współautorzy Janusz ¦migielski, Anna Majdzińska) oraz Zamiary emigracyjne łódzkiej młodzieży akademickiej w świetle wyników badań ankietowych, Studia Ekonomiczne, nr 98, 2012, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

W lutym 2018 roku na 9 międzynarodowej konferencji młodych demografów w Pradze przedstawił referat: „Life Expectancy and All-Caused Mortality among Polish Soccer Players” (przy współautorstwie Doroty Kałuży-Kopias, Wojciecha Drygasa i in.), którym zainspirował współpracowników do dalszych pogłębionych badań z zakresu demografii sportu.

Główne obszary badawcze: demografia sportu, badania sondażowe w nauce i biznesie, socjologia i demografia rodziny oraz zastosowanie statystyki w naukach medycznych.