Dorota Kałuża-Kopias – dr n. ekonom., adiunkt w Zakładzie Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ.

Główne obszary badawcze to migracje ludności, demograficzne uwarunkowania rynku pracy, związki małżeńskie. Uczestnik krajowych projektów badawczych („Reprodukcja ludności i mobilność przestrzenna na obszarze Ziemi Łódzkiej,” „Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku,” „Problemy demograficzne społeczności łódzkiej w aspekcie społeczno-ekonomicznym i zdrowotnym,” „Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski – przyczyny, etapy, następstwa”). Autorka artykułów z zakresu migracji i małżeńskości publikowanych m.in. w Rocznikach Socjologii Rodziny (Otwartość doboru terytorialnego małżonków we współczesnej Polsce, Wyd. UAM, Poznań 2007), Polish Population Review (Labour market condition and migratory processes, Warszawa 2005).