Pracownicy

  Kierownik zakładu:

  dr hab. Agnieszka Rossa, prof. UŁ

  agrossa@uni.lodz.pl
  dr Dorota Kałuża-Kopias   dkaluza@uni.lodz.pl
  dr Anna Majdzińska   a_majdzinska@uni.lodz.pl
  dr Witold Śmigielski   smigielski.sigma@wp.pl
  mgr Elżbieta Pakos   pakos@opoczta.pl
  mgr Joanna Adrianowska - doktorantka   jadriana@wp.pl
  mgr Anna Wierzbicka - doktorantka   wierzbicka.anna@venti.com.pl  Sekretariat:
  mgr inż. Anna Skoneczka   demo@uni.lodz.pl