tr id="top">

Staff

  Kierownik zakładu:

  dr hab. Agnieszka Rossa, prof. UŁ

  agrossa@uni.lodz.pl
  Dorota Kałuża-Kopias, PhD   dkaluza@uni.lodz.pl
  Anna Majdzińska, PhD   a_majdzinska@uni.lodz.pl
  Witold Śmigielski, PhD   smigielski.sigma@wp.pl
  Elżbieta Pakos, MSc   pakos@opoczta.pl
  Joanna Adrianowska, MSc - PhD student   jadriana@wp.pl
  Anna Wierzbicka, MSc - PhD student   wierzbicka.anna@venti.com.pl  Secretariat:
  Anna Skoneczka, MSc   demo@uni.lodz.pl