Przyszłość demograficzna Polski

17-18 września 2009

Konferencja poświęcona była przyszłym zmianom w strukturze demograficznej ludności oraz w procesach ją kształtujących. Zmiany struktury demograficznej mają nie tylko ważne konsekwencje demograficzne, lecz również wpływają istotnie na funkcjonowanie systemów społeczno-ekonomicznych, w tym także na kształtowanie się popytu na dobra i usługi. Wzrastająca świadomość następstw przemian ludnościowych implikuje wzrost zainteresowania powyższymi zmianami nie tylko demografów, ale i badaczy z kręgu innych dyscyplin naukowych.

Celem konferencji było umożliwienie przedstawienia wybranych projekcji przemian ludnościowych i wymiany poglądów dotyczących tempa, kierunków i konsekwencji tych zmian.

Zdjęcia z konferencji

Zdjęcie z konferencji

Zdjęcie z konferencji

Zdjęcie z konferencji

Zdjęcie z konferencji

Zdjęcie z konferencji

Zdjęcie z konferencji

Zdjęcie z konferencji

Zdjęcie z konferencji

Zdjęcie z konferencji

Zdjęcie z konferencji

Zdjęcie z konferencji

Zdjęcie z konferencji

Zdjęcie z konferencji

Zdjęcie z konferencji

Zdjęcie z konferencji

Zdjęcie z konferencji

Zdjęcie z konferencji

Zdjęcie z konferencji

Zdjęcie z konferencji

Zdjęcie z konferencji

Zdjęcia z konferencji do pobrania