Rossa Agnieszka, Socha Lesław, Szymański Andrzej, (2018), Hybrid Dynamic and Fuzzy Models of Mortality, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego;

Rossa Agnieszka, Szymański Andrzej, (2017), Improvement of fuzzy mortality models by means of algebraic methods, Statistics in Transition - new series, 18(4), s. 701-724.

Rossa Agnieszka, Socha Lesław, Szymański Andrzej, (2015), Hybrydowe modelowanie procesów demograficznych z wykorzystaniem rozmytych przełączających układów dynamicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego;

Rossa Agnieszka, Szymański Andrzej, (2015), Fuzzy Modeling of Survival Function from Interval or Censored Observations, International Journal of Intelligent Technologies and Applied Statistics, 7(1);

Rossa Agnieszka, Szymański Andrzej, (2014), Fuzzy Mortality Model Based on Banach Algebra, International Journal of Intelligent Technologies and Applied Statistics, 7(3);

Rossa Agnieszka, Lesław Socha, (2013), Proposition of a Hybrid Stochastic Lee-Carter Mortality Model, Advances in Methodology and Statistics, 10(1);

Rossa Agnieszka (red.), (2012), Wprowadzenie do gerontometrii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź;

Rossa Agnieszka, (2011), Zastosowanie niestandardowych metod ilościowych do segmentacji otwartych funduszy emerytalnych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oocenomica, 254;

Rossa Agnieszka, (2011), Model Lee-Cartera dla Polski, [w:] Agnieszka Rossa (red.), Analiza i modelowanie umieralności w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego;

Rossa Agnieszka, (2011), Podstawy formalne modelu Lee-Cartera, [w:] Agnieszka Rossa (red.), Analiza i modelowanie umieralności w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego;

Rossa Agnieszka (2011), Rozkłady czasu trwania życia, [w:] Agnieszka Rossa (red.), Analiza i modelowanie umieralności w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego;

Rossa Agnieszka (2011), Tablice trwania życia - prognozy,[w:] Agnieszka Rossa (red.), Analiza i modelowanie umieralności w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego;

Rossa Agnieszka (2011), Współczynniki demograficzne, [w:] Agnieszka Rossa (red.), Analiza i modelowanie umieralności w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego;

Rossa Agnieszka, Szymański Andrzej, (2011), Zbiory i liczby rozmyte - wybrane zagadnienia, [w:] Agnieszka Rossa (red.), Analiza i modelowanie umieralności w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego;

Rossa Agnieszka, Szymański Andrzej, (2011), Rozmyty model Lee-Cartera, [w:] Agnieszka Rossa (red.), Analiza i modelowanie umieralności w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego;

Rossa Agnieszka (red.), (2011), Analiza i modelowanie umieralności w ujęciudynamicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź;

Rossa Agnieszka, (2011), Future Life-Tables Based on the Lee-Carter Methodology and their Application to Calculating the Pension Annuities, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 250;

Rossa Agnieszka, Szymański Andrzej, (2011), Fuzzy bootstrapping aided extended mortality model of LC-type and its use to evaluation of mortality in Poland, Statistical Society of Slovenia;

Rossa Agnieszka, Bojar Wioletta, Szymański Andrzej , (2011), Rozmyta logika preferencji jako formalna podstawa gerontometrii, [w:] Artur Fabiś, Marcin Muszyński (red.), Społeczne wymiary starzenia się,Biblioteka Gerontologii Społecznej.